Call us

שיעורים לדוגמא

שיטה ללימוד אנגלית

3. סביל של זמני ההוה, העבר והעתיד

קורס רמת מתקדמים

590
295
  • 21 סרטוני לימוד
  • דפי תרגול + דפי תשובות
  • לימוד אוצר מילים
  • מבחנים אמריקאים
  • צפייה ב- 2 מכשירים
  • הקורס פתוח 3 חודשים