וואצ אפ אינגליש סנטר Call us
22. תרגול וסיכום זמני הווה ועבר
21. תרגול וסיכום – עבר פשוט
20. עבר פשוט – מבנה משפט שלילי
19. עבר פשוט – מבנה משפט חיובי
18. עתיד פשוט
17. פעלי רגש
16. הווה פשוט – סיכום וחזרה
15. הווה פשוט – מבנה משפט שלילי
14. הווה פשוט – מבנה משפט חיובי
13. הווה ממושך – מבנה משפט שלילי ושאלה
12. הווה ממשושך – מבנה משפט חיובי + כללים להוספת – ing
11. מבוא פעלים
10. מילות שאלה
9. ישנו / ישנם – There is / There are
8. להיות – מבנה משפט שלילי ושאלה
7. להיות – מבנה משפט חיובי
6. יש – Have & Has
5. כינויי גוף
4. רבים
3. יחיד + ה' הדיעה
2. מבוא לדקדוק האנגלית
1. הקדמה לקורס מתחילים