וואצ אפ אינגליש סנטר Call us
21. תרגול דקדוק – חלק 2
20. תרגול דקדוק – חלק 1
19. עבר מושלם – מבנה משפט שלילי
18. עבר מושלם – מבנה משפט חיובי
17. תנאי 2 ותנאי 3
16. תנאי 0 ותנאי 1
15. תרגול הווה מושלם ועבר פשוט
14. הווה מושלם ממושך
13. משפטי השוואה – חלק שני
12. משפטי השוואה – חלק ראשון
11. הווה מושלם – מבנה משפט שלילי
10. הווה מושלם – מבנה משפט חיובי
9. סביל של מודלים
8. סמי מודלים
7. מודלים
6. עבר ממושך – מבנה משפט שלילי
5. עבר ממושך – מבנה משפט חיובי
4. תרגול סביל
3. סביל של זמני ההוה, העבר והעתיד
2. תרגול וחזרה על זמני זמני ההוה ועבר
1. הקדמה לקורס מתקדמים