וואצ אפ אינגליש סנטר Call us
18. מבנה משפט באנגלית
17. תרגול קריאה – חלק 2
16. תרגול קריאה – חלק 1
15. לימוד שנים
14. לימוד מספרים
13. C ו G הקסמים
12. צרופים – חלק שני
11. צרופים – חלק ראשון
10. אותיות ניקוד + הקסמים E
9. לימוד אותיות Y-Z+ סיכום
8. לימודי אותיות U-X
7. לימודי אותיות Q-T
6. לימודי אותיות M-P
5. לימודי אותיות I-L
4. לימודי אותיות E-H
3. לימודי אותיות A-D
2. הקדמה לשפה האנגלית
1. הקדמה לקורס בסיסית