וואצ אפ אינגליש סנטר Call us
21. תרגול דקדוק – חלק 2
20. תרגול דקדוק – חלק 1
19. עבר מושלם – מבנה משפט שלילי
18. עבר מושלם – מבנה משפט חיובי
17. תנאי 2 ותנאי 3
16. תנאי 0 ותנאי 1
15. תרגול הווה מושלם ועבר פשוט
14. הווה מושלם ממושך
13. משפטי השוואה – חלק שני
12. משפטי השוואה – חלק ראשון
11. הווה מושלם – מבנה משפט שלילי
10. הווה מושלם – מבנה משפט חיובי
9. סביל של מודלים
8. סמי מודלים
7. מודלים
6. עבר ממושך – מבנה משפט שלילי
5. עבר ממושך – מבנה משפט חיובי
4. תרגול סביל
3. סביל של זמני ההוה, העבר והעתיד
2. תרגול וחזרה על זמני זמני ההוה ועבר
1. הקדמה לקורס מתקדמים
22. תרגול וסיכום זמני הווה ועבר
21. תרגול וסיכום – עבר פשוט
20. עבר פשוט – מבנה משפט שלילי
19. עבר פשוט – מבנה משפט חיובי
18. עתיד פשוט
17. פעלי רגש
16. הווה פשוט – סיכום וחזרה
15. הווה פשוט – מבנה משפט שלילי
14. הווה פשוט – מבנה משפט חיובי
13. הווה ממושך – מבנה משפט שלילי ושאלה
12. הווה ממשושך – מבנה משפט חיובי + כללים להוספת – ing
11. מבוא פעלים
10. מילות שאלה
9. ישנו / ישנם – There is / There are
8. להיות – מבנה משפט שלילי ושאלה
7. להיות – מבנה משפט חיובי
6. יש – Have & Has
5. כינויי גוף
4. רבים
3. יחיד + ה' הדיעה
2. מבוא לדקדוק האנגלית
1. הקדמה לקורס מתחילים
18. מבנה משפט באנגלית
17. תרגול קריאה – חלק 2
16. תרגול קריאה – חלק 1
15. לימוד שנים
14. לימוד מספרים
13. C ו G הקסמים
12. צרופים – חלק שני
11. צרופים – חלק ראשון
10. אותיות ניקוד + הקסמים E
9. לימוד אותיות Y-Z+ סיכום
8. לימודי אותיות U-X
7. לימודי אותיות Q-T
6. לימודי אותיות M-P
5. לימודי אותיות I-L
4. לימודי אותיות E-H
3. לימודי אותיות A-D
2. הקדמה לשפה האנגלית
1. הקדמה לקורס בסיסית