21. תרגולי דקדוק – חלק 2

תרגולי דקדוק חלק 2

תרגולי דקדוק – חלק 2 כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בשיעור זה תוכלו לראות תרגולי דקדוק – חלק 2 ברמת מתקדמים. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של הילד. למי הקורס מתאים ? […]

20. תרגול דקדוק – חלק 1

תרגול דקדוק חלק 1

תרגול דקדוק – חלק 1 כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות תרגול דקדוק ברמת מתקדמים. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של הילד. למי הקורס מתאים ? הקורס מתאים לכל […]

19. עבר מושלם – מבנה משפט שלילי

עבר מושלם - מבנה משפט שלילי ושאלה

עבר מושלם מבנה – משפט שלילי כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות תרגול על עבר מושלם – מבנה משפט שלילי. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של הילד. למי […]

18. עבר מושלם – מבנה משפט חיובי

עבר מושלם - מבנה משפט חיובי

עבר מושלם – מבנה משפט חיובי כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות תרגול עבר מושלם – מבנה משפט חיובי ברמת מתקדמים. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של הילד. […]

17. תנאי 2 ותנאי 3

תנאי 2 ותנאי 3

תנאי 2 ותנאי 3 כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות תרגול תנאי 2 ותנאי 3 ברמת מתקדמים. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של הילד. למי הקורס מתאים ? […]

16. תנאי 0 ותנאי 1

תנאי 0 ותנאי 1

תנאי 0 ותנאי 1 כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות תרגול תנאי 0 ותנאי 1 ברמת מתקדמים. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של הילד. למי הקורס מתאים ? […]

15. תרגול הווה מושלם ועבר פשוט

תרגול הווה מושלם ועבר פשוט

תרגול הווה מושלם ועבר פשוט כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות תרגול הווה מושלם ועבר פשוט ברמת מתקדמים. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של הילד. למי הקורס מתאים ? […]

14. הווה מושלם ממושך – שיעור מלא

הווה מושלם ממושך

הווה מושלם ממושך – שיעור מלא כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות תרגול הווה מושלם ממושך ברמת מתקדמים. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של הילד. למי הקורס מתאים […]

13. משפטי השוואה – חלק שני

משפטי השוואה חלק שני

משפטי השוואה – חלק שני כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות תרגול משפטי השוואה ברמת מתקדמים. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של הילד. למי הקורס מתאים ? הקורס מתאים […]

12. משפטי השוואה – חלק ראשון

משפטי השוואה חלק ראשון

משפטי השוואה – חלק ראשון כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות תרגול משפטי השוואה ברמת מתקדמים. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של הילד. למי הקורס מתאים ? הקורס מתאים […]

11. הווה מושלם – מבנה משפט שלילי

הווה מושלם - מבנה משפט שלילי ושאלה

הווה מושלם – מבנה משפט שלילי כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות תרגול הווה מושלם – מבנה משפט שלילי ברמת מתקדמים. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של הילד. […]

10. הווה מושלם – מבנה משפט חיובי

הווה מושלם - מבנה משפט חיובי

הווה מושלם – מבנה משפט חיובי כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות תרגול הווה מושלם – מבנה משפט חיובי ברמת מתקדמים. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של הילד. […]

9. סביל של מודלים

סביל של מודלים

סביל של מודלים כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות תרגול סביל של מודלים ברמת מתקדמים. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של הילד. למי הקורס מתאים ? הקורס מתאים לכל […]

8. סמי מודלים

סמי מודלים

סמי מודלים כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות תרגול סמי מודלים ברמת מתקדמים. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של הילד. למי הקורס מתאים ? הקורס מתאים לכל המשפחה. לילדים […]

7. מודלים – שיעור מלא

מודלים

מודלים – שיעור מלא כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות תרגול מודלים ברמת מתקדמים. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של הילד. למי הקורס מתאים ? הקורס מתאים לכל המשפחה. […]

5. עבר ממושך – מבנה משפט חיובי

עבר ממושך - מבנה משפט חיובי

עבר ממושך – מבנה משפט חיובי כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות תרגול עבר ממושך – מבנה משפט חיובי ברמת מתקדמים. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של הילד. […]

4. תרגול סביל

תרגול סביל

תרגול סביל כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות תרגול תרגול סביל ברמת מתקדמים. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של הילד. למי הקורס מתאים ? הקורס מתאים לכל המשפחה. לילדים […]

3. סביל של זמני ההוה, העבר והעתיד

סביל של זמני ההווה העבר והעתיד

סביל של זמני ההוה, העבר והעתיד כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות תרגול סביל של זמני ההוה, העבר והעתיד ברמת מתקדמים. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של הילד. […]

2. תרגול וחזרה על זמני ההוה ועבר

תרגול וחזרה זמני הווה ועבר

תרגול וחזרה על זמני ההוה ועבר כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות תרגול תרגול וחזרה על זמני ההוה ועבר ברמת מתקדמים. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של הילד. […]

1. הקדמה לקורס מתקדמים

הקדמה קורס אנגלית מתקדמים

הקדמה לקורס מתקדמים כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות הקדמה לקורס מתקדמים. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של הילד. למי הקורס מתאים ? הקורס מתאים לכל המשפחה. לילדים שצרכים […]

22. תרגול וסיכום זמני הווה ועבר

תרגול וסיכום זמני הווה ועבר

תרגול וסיכום זמני הווה ועבר כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות תרגול וסיכום זמני הווה ועבר ברמת מתחילים. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של הילד. למי הקורס מתאים […]

21. תרגול וסיכום – עבר פשוט

תרגול וסיכום עבר פשוט

כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות תרגול וסיכום – עבר פשוט ברמת מתחילים.

20. עבר פשוט – מבנה משפט שלילי

עבר פשוט - מבנה משפט שלילי ושאלה

עבר פשוט – מבנה משפט שלילי כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות תרגול עבר פשוט – מבנה משפט שלילי ברמת מתחילים. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של הילד. […]

19. עבר פשוט – מבנה משפט חיובי

עבר פשוט - מבנה משפט חיובי

עבר פשוט – מבנה משפט חיובי כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות תרגול עבר פשוט – מבנה משפט חיובי ברמת מתחילים. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של הילד. […]

18. עתיד פשוט

עתיד פשוט

עתיד פשוט כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות תרגול עתיד פשוט ברמת מתחילים. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של הילד. למי הקורס מתאים ? הקורס מתאים לכל המשפחה. לילדים […]

17. פעלי רגש

פעלי רגש

פעלי רגש כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות תרגול פעלי רגש ברמת מתחילים. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של הילד. למי הקורס מתאים ? הקורס מתאים לכל המשפחה. לילדים […]

16. הווה פשוט – סיכום וחזרה

הווה פשוט סיכום וחזרה

הווה פשוט – סיכום וחזרה כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות תרגול הווה פשוט – סיכום וחזרה ברמת מתחילים. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של הילד. למי הקורס […]

15. הווה פשוט – מבנה משפט שלילי

הווה פשוט - מבנה משפט שלילי ושאלה

הווה פשוט – מבנה משפט שלילי כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות תרגול הווה פשוט – מבנה משפט שלילי ברמת מתחילים. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של הילד. […]

14. הווה פשוט – מבנה משפט חיובי

הווה פשוט - מבנה משפט חיובי

הווה פשוט – מבנה משפט חיובי כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה הווה פשוט – מבנה משפט חיובי ברמת מתחילים. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של הילד. למי הקורס מתאים […]

13. הווה ממושך – משפט שלילי ושאלה

הווה ממושך - מבנה משפט שלילי ושאלה

הווה ממושך – משפט שלילי ושאלה כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות תרגול הווה ממושך – משפט שלילי ושאלה ברמת מתחילים. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של הילד. […]

12.הווה ממושך משפט חיובי+כללי ing

הווה ממושך מבנה משפט חיובי + כללים להוספת ing

הווה ממושך משפט חיובי+כללי ing כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות תרגול משיעיור הווה ממשושך מבנה משפט חיובי+כללים להוספת ing ברמת מתחילים. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של […]

11. מבוא פעלים

מבוא - פעלים

מבוא פעלים באנגלית כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות תרגול מבוא פעלים באנגלית ברמת מתחילים. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של הילד. למי הקורס מתאים ? הקורס מתאים לכל […]

10. מילות שאלה

מילות שאלה באנגלית

מילות שאלה באנגלית כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות תרגול מילות שאלה באנגלית ברמת מתחילים. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של הילד. למי הקורס מתאים ? הקורס מתאים לכל […]

9. ישנו / ישנם באנגלית – There is / There are שיעור מלא

ישנו ישנם

ישנו / ישנם באנגלית – There is / There are – שיעור מלא כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות תרגול ישנו / ישנם באנגלית – There is / There are ברמת […]

8. להיות – מבנה משפט שלילי ושאלה

להיות - מבנה משפט שלילי ושאלה

להיות – מבנה משפט שלילי ושאלה כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות תרגול בלהיות – מבנה משפט שלילי ושאלה ברמת מתחילים. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של הילד. […]

7. להיות – מבנה משפט חיובי

להיות מבנה משפט חיובי

להיות – מבנה משפט חיובי כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות תרגול על להיות – מבנה משפט חיובי ברמת מתחילים. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של הילד. למי […]

6. יש – Have & Has

יש

יש – Have & Has כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות תרגול על יש – Have & Has ברמת מתחילים. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של הילד. למי […]

5. כינויי גוף באנגלית

כינויי גוף

כינויי גוף כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות תרגול על כינויי גוף ברמת מתחילים. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של הילד. למי הקורס מתאים ? הקורס מתאים לכל המשפחה. […]

4. לימודי רבים באנגלית

לימודי רבים

לימודי רבים באנגלית כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות תרגול על לימודי רבים באנגלית ברמת מתחילים. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של הילד. למי הקורס מתאים ? הקורס מתאים […]

3. לימודי יחיד + ה' הדיעה – שיעור מלא

יחיד + ה' הידיעה

לימודי יחיד + ה' הדיעה – שיעור מלא כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות תרגול על לימודי יחיד + ה' הדיעה ברמת מתחילים. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד […]

2. מבוא לדקדוק האנגלית

מבוא לדקדוק האנגלית

מבוא לדקדוק האנגלית כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות תרגול מבוא לדקדוק האנגלית ברמת מתחילים. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של הילד. למי הקורס מתאים ? הקורס מתאים לכל […]

1. הקדמה לקורס מתחילים

הקדמה לקורס אנגלית מתחילים

הקדמה לקורס מתחילים כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות הקדמה לקורס מתחילים. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של הילד. למי הקורס מתאים ? הקורס מתאים לכל המשפחה. לילדים שצרכים […]

18. מבנה משפט באנגלית

מבנה משפט באנגלית

מבנה משפט באנגלית כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות תרגול על מבנה משפט באנגלית ברמה הבסיסית. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של הילד. למי הקורס מתאים ? הקורס מתאים […]

17. תרגולי קריאה – חלק 2

תרגול קריאה חלק 2

תרגולי קריאה באנגלית – חלק 2 כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות תרגולי קריאה באנגלית – חלק 2 ברמה הבסיסית. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של הילד. למי […]

16. תרגול קריאה – חלק 1

תרגול קריאה חלק 1

תרגול קריאה – חלק 1 כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות תרגול קריאה ברמה הבסיסית. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של הילד. למי הקורס מתאים ? הקורס מתאים לכל […]

15. לימוד שנים באנגלית

לימודי שנים באנגלית

לימוד שנים באנגלית כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות תרגול לימוד שנים באנגלית ברמה הבסיסית. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של הילד. למי הקורס מתאים ? הקורס מתאים לכל […]

14. לימוד מספרים באנגלית

לימודי מספרים באנגלית

לימוד מספרים באנגלית כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות תרגול לימוד מספרים ברמה הבסיסית. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של הילד. למי הקורס מתאים ? הקורס מתאים לכל המשפחה. […]

13. C ו G הקסמים

Cַ&G הקסמים

C ו G הקסמים כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות תרגול C ו G הקסמים ברמה הבסיסית. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של הילד. למי הקורס מתאים ? […]

12. צרופים באנגלית – חלק שני

צרופים חלק שני

צרופים באנגלית – חלק שני כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות תרגול צרופים באנגלית ברמה הבסיסית. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של הילד. למי הקורס מתאים ? הקורס מתאים […]

11. צרופים – חלק ראשון

צרופים חלק ראשון

צרופים – חלק ראשון כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות תרגול צרופים ברמה הבסיסית. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של הילד. למי הקורס מתאים ? הקורס מתאים לכל המשפחה. […]

10. אותיות ניקוד+הקסמים E-שיעור מלא

אותיות ניקוד וE הקסמים

אותיות ניקוד + הקסמים E – שיעור מלא כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות תרגול אותיות ניקוד + הקסמים E ברמה הבסיסית. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של הילד. […]

9. לימוד אותיות Y-Z+ סיכום

לימודי אותיות Y-Z

לימוד אותיות Y-Z+ סיכום כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות תרגול לימוד אותיות Y-Z+ סיכום ברמה הבסיסית. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של הילד. למי הקורס מתאים ? […]

8. לימודי אותיות U-X

לימודי אותיות U-X

לימודי אותיות U-X כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות תרגול לימודי אותיות U-X ברמה הבסיסית. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של הילד. למי הקורס מתאים ? הקורס מתאים לכל […]

7. לימודי אותיות Q-T

לימודי אותיות Q-T

לימודי אותיות Q-T כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות תרגול לימודי אותיות Q-T ברמה הבסיסית. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של הילד. למי הקורס מתאים ? הקורס מתאים לכל […]

6. לימודי אותיות M-P

לימודי אותיות M-P

לימודי אותיות M-P כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות תרגול לימודי אותיות M-P ברמה הבסיסית. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של הילד. למי הקורס מתאים ? הקורס מתאים לכל […]

5. לימודי אותיות I-L

לימודי אותיות I-L

לימודי אותיות I-L כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות תרגול לימודי אותיות I-L ברמה הבסיסית. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של הילד. למי הקורס מתאים ? הקורס מתאים לכל […]

4. לימודי אותיות E-H

לימודי אותיות E-H

לימודי אותיות E-H כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות תרגול לימודי אותיות E-H ברמה הבסיסית. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של הילד. למי הקורס מתאים ? הקורס מתאים לכל […]

3. לימודי אותיות A-D -שיעור מלא

לימודי אותיות A-D

לימודי אותיות A-D -שיעור מלא כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות תרגול לימודי אותיות A-D – שיעור מלא ברמה הבסיסית. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של הילד. למי הקורס […]

2. הקדמה לשפה האנגלית – שיעור מלא

הקדמה לשפה האנגלית

הקדמה לשפה האנגלית – שיעור מלא כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות הקדמה לשפה האנגלית – שיעור מלא ברמה הבסיסית. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של הילד. למי […]

1. הקדמה לקורס בסיסית

הקדמה קורס אנגלית בסיסית

הקדמה לקורס בסיסית כאן תוכלו לצפות בתקציר מתוך סרטון של הקורס הדיגיטלי שלנו ובו תוכלו לראות אם הקורס יכול להתאים לכם ולרמה שלכם ובכך לבחור את רמת הלימוד שלכם. בתקציר זה תוכלו לראות הקדמה לקורס בסיסית. קורס לילדים מומלץ לבחור על פי כיתת הלימוד של הילד. למי הקורס מתאים ? הקורס מתאים לכל המשפחה. לילדים שצרכים […]