Call us

שיעורים לדוגמא

שיטה ללימוד אנגלית

2. מבוא לדקדוק האנגלית

קורס רמת מתחילים

590
295
  • 22 סרטוני לימוד
  • דפי תרגול + דפי תשובות
  • לימוד אוצר מילים
  • מבחנים אמריקאים
  • צפייה ב-2 מכשירים
  • הקורס פתוח 3 חודשים