מדיניות הפרטיות

מי אנחנו

להלן תמצאו את כל המידע הנדרש אודות מדיניות הפרטיות לשימוש באתר האינטרנט של חברת אינגליש סנטר (להלן: “החברה"). מדיניות הפרטיות נועדה על מנת להסדיר ולבאר אודות התייחסות החברה לפרטיות משתמשי האתר וכיצד יש בכוונתה לעשות שימוש במידע אשר מזינים המשתמשים באתר ו/או במידע שנאגר על ידי החברה. 

השימוש באתר החברה כפוף לתנאי השימוש ועצם גלישתך או שימושך באתר מעיד על הסכמתך לתנאים כפי שמופיעים בתנאי השימוש של האתר ו/או במדיניות הפרטיות של החברה.

המידע שנאסף

בעת השימוש באתר תתבקש במקרים מסוימים למסור פרטי התקשרות ו/או פרטים אישיים נוספים לצורך יצירת קשר ו/או זיהוי בנוגע לשירותים ו/או מוצרים שהחברה מציעה באתר. המידע שיתבקש הוא אך ורק מידע שנדרש על מנת ליצור קשר עם המשתמש כגון שם פרטי ושם משפחה, מס' טלפון, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני וכו'. המידע הנ"ל נחוץ על מנת לקבל את השירותים באתר ו/או לצורך יצירת קשר אולם במידה ולא תהיה מעוניין למסור פרטים אלה לא נוכל לספק לך את השירותים באתר. 

הנתונים שיימסרו ע"י המשתמש יישמרו במאגר הנתונים של האתר והחברה. נתונים אלה לא יימסרו לצד שלישי אלא אם כן יצויין אחרת. כמו כן, בנוסף לפרטייך האישיים החברה מבהירה כי היא שומרת, בנפרד מפרטייך האישיים, מידע סטטיסטי אודות פרטי השימוש שלך באתר שלא נמסרו על ידך באופן ישיר לרבות באיזה דפדפן גלשת באתר, כתובות IP, באיזה תכנים צפית, האם לחצת על קישורים אל מחוץ לאתר ועוד. כאמור מידע זה נשמר באופן אנונימי ולא ניתן לקשור אותו לפרטייך האישיים.

דברי פרסומת ודיוור ישיר

האתר מכיל שירותים אשר לצורך קבלתם תידרש למסור את מס' הטלפון שלך ו/או כתובת הדואר האלקטרונית שלך  ו/או דרכי התקשרות אחרות. החברה תוכל לעשות שימוש במידע ותוכל ליצור עימך קשר בכל דרך מפרטי ההתקשרות אשר מסרת באתר לצורך הצעה ופרסום שירותים או מוצרים או כל מידע אחר אשר רלוונטי לך בהתאם לדעתה של החברה. יצירת הקשר יכול שתהיה בכל דרך התקשרות אותה מסרת באתר לרבות (כתובת הדואר האלקטרוני שלך ו/או בשיחות טלפון ו/או בהודעות טקסט SMS) המשתמש רשאי לפנות בכל עת על מנת לבקש שלא לקבל עוד הודעות ו/או הצעות או פירסומים לשירותים באמצעות הודעה בכתב שתישלח מייל החברה : info@english-c.co.il

עוגיות

מיד עם גלישתך הראשונית האתר שולח אל המחשב שלך רכיב דיגיטלי (עוגייה- Cookie) על מנת שהאתר יזכור אותו ויזהה את הדפדפן שלך לביקורך הבא באתר. פעולה זו או שליחת Cookies למחשבך האישי אינה מזיקה למחשב או גורמת לו משהו והיא אף אינה פוגעת בחווית הגלישה והשימוש באתר. האתר עושה שימוש לצורך איסוף נתונים אודות השימוש באתר, על מנת להתאימו לצרכיך והעדפותיך האישיות, על מנת לאמת את פרטי המשתמשים ולצורכי אבטחת המידע באתר האינטרנט. Cookies הן דבר מקובל בעולם האינטרנט וקבלתן אפשרית כברירת מחדל במרבית הדפדפנים אולם ניתן בקלות להגדיר כי אינך מעוניין שהמחשב ייקבל אותן או להתריע על שליחתן ואף ניתן להסירן בקלות רבה

מסירת המיצד לצד ג'

החברה מבהירה כי לא תמכור ו/או תעביר ו/או תמסור את פרטייך האישיים שמסרת ו/או הזנת באתר לצדדים שלישיים לצורך מסחרי של החברה ללא הסכמתך וללא אישורך למעט שותפים עסקיים של החברה ו/או במקרה שאישרת  לחברה למסור את המידע ו/או במקרה והחברה נדרשת לעשות זאת עפ"י כל דין. 

אבטחת המידע באתר

החברה משתמשת במגוון אמצעי אבטחה וטכנולוגיה מתקדמת על מנת להגן על פרטיו האישיים של המשתמש ולשמור על פרטים אלה מוגנים ולא חשופים מתוך מחוייבות החברה ומתוך הבנה אודות ההשלכות הכרוכות בחשיפת המידע.

קישורים לאתרים חיצוניים

אתר החברה מכיל קישורים לאתרים חיצוניים של צדדים שלישיים שאינם קשורים לחברה ו/או לבית הספר. האחריות על בדיקת מדיניות הפרטיות ו/או כל מידע רלוונטי אחר מכל סוג שהוא מוטלת באופן בלעדי על המשתמש והוא מוותר על טענותיו כנגד החברה לפיהן היה על החברה לבדוק את מדיניות הפרטיות באתרים אלה.  בכלל זה המשתמש באתר מוותר על כל טענה, כי החברה או מי מטעמה היו צריכים להיות מודעים למדיניות הפרטיות באתרים אלה.

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית ועשויה לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת בהתאם לשינויי התוכן ו/או שינויי השירותים ו/או שינויים מכל סוג שהוא. כל מידע מהותי אשר יש בו כדי להשפיע באופן מהותי על מדיניות הפרטיות יפורסם בצורה בולטת יותר באתר. 

מחלוקות ושאלות בנושא הפרטיות

הלקוח יהיה רשאי לפנות בכל שאלה אודות מדיניות הפרטיות של החברה בכל אמצעי יצירת קשר עם החברה המפורסמים באתר אולם בכל מחלוקת בין הצדדים אודות מדיניות הפרטיות באתר יחול אך ורק הדין הישראלי ולבית המשפט המוסמך בראשון לציון נתונה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הקשורה בה.

כללי

מסירת המידע לחברה תלויה ברצונו ובהסכמתו של מוסר המידע (הלקוח). המידע שימסור לחברה ישמש לצורך דיוור ישיר וקשר עם לקוחות, שיווק וגיוס לקוחות ומתן שירות ללקוחות. המידע מהמאגר לא יועבר לאחר. 

הפנייה ללקוח תעשה באמצעות ממערכת שלח מסר או מערכת תזמן ממאגר הלקוחות שבבעלות אינגליש סנטר. מקבל הפניה יכול, בכל עת, להימחק מרשימת הדיוור באמצעות הודעה בכתב לדוא"ל – info@english-c.co.il

דילוג לתוכן